• psikanaliz

  66.
  hemen hemen neredeyse her şeye psikanalitik bir bakış açısı getirebilirsiniz. zira psikanaliz toplum yaşantısının kendisidir. toplumun en küçük yapı taşı olan aile ile başlayıp, oedipus çatışması ile antropolojik bir hal alan, ensest yasağının ortaya çıkardığı; baba, anne ve çocuk üçgenini inceleyen bunun yanı sıra; edebiyat, mitoloji ve masallarda bu yasanın nasıl özümsendiğini gözler önüne seren yıkıcı ama gerçeği dışa vuran yegane psikoterapi ve edebiyat kuramıdır.

  psikanaliz yıkıcıdır. çünkü psikanalizdeki en temel arzu kişinin asla kendi kendine itiraf edemeyeceği, çocukluğun ilkel dönemlerine uzanan ve birçok modern toplumca reddedilen ensest arzudur.

  birey doğar, anne karnındaki tamlığını, mükemmeliyetini terk eder ve dünyaya adım atar. bu sırada gözü annesinden başkasını görmez, kendisini bile bilmezken annesi vardır onun için.

  fakat yavaş yavaş çevresini, kendini ve en büyük rakibini tanımaya başlar yani babası. bunun için babanın fiziksel mevcudiyeti gerekli değildir, zira her zaman toplumsal bir güç figürü olarak babanın adı orada olacaktır.

  en sonunda bu ensestiyöz düşünceler ona ağır gelir, zira babası kendinden çok daha güçlü bir rakiptir, annesine asla tek başına egemen olamayacaktır. annesinin bir parçası olma ve annenin bebeği içe alma arzusu bebek büyüdükçe kaybolur.

  zira bebeğin dünyası anne iken, annenin onun dışında ilgilenmesi gereken bir yetişkin dünyası vardır. çoğu zaman bu çatışma sembolik bir hadım edilme sonucunda babanın egemenliğinin kabul edilmesi ve onunla özdeşleşilmesi ile son bulur.

  işte psikanalizin temel taşı, kuramın üzerine inşa edildiği sistem budur.
  4 -1 ... kahraman arketipi
 • peygamberler çağının kapanması

  7.
  avrupa için konuşursak, artık böyle olduğunu söyleyebiliriz. hoş türkiye'de de müslümanlık anlayışı, okumayan ve sorgulamayan sadece namazı bilen kişilerden öteye gitmiyor ya. yine de avrupa da inanç insanların manevi ihtiyaçlarını karşılamak için var. örneğin yan komşunuz eski pagan geleneklerini sürdüren bir hıristiyan olabiliyor veya bir yahudi. siz buna saygı duymak zorundasınız, çünkü kimsenin iç dünyası ve maneviyatı bizi hatta devleti ilgilendirmiyor. başkalarının özgürlüklerini kısıtlamadığınız sürece geyik tanrılara tapabilirsiniz orada. ancak burada ayıplanır. isterse peygamberler çağını kapatmasın adamlar, koyu katolikler olsunlar. yine de büyük bir ilerleme içindeler, çünkü manevi ihtiyaçlar, entelektüel ihtiyaçlar ve fiziksel ihtiyaçlarını ayırt edebiliyorlar.

  keşke bu anlayışta bir ülke olsak, kalkınsak.
  3 -1 ... kahraman arketipi
 • erkekler olmasa savaş da olmayacak

  5.
  kadın ve erkek iki cins olarak birbirinin tamamlayıcısıdır. erkekler olmasa modern toplumlar, medeniyetler de kurulmayacaktı. olaya böyle sınırlı açılardan bakarsak, cinsiyetçilik yapmış oluruz.
  3 ... kahraman arketipi
 • türk ve müslüman kimliği bir zillettir

  2.
  asıl sorun bu kimliklerin hiçbirini doğru düzgün taşıyamamaktan, birlik olamamaktan geliyor. ismet özel diyor ya müslüman devrimci olmalıdır diye, işte öyle türk de müslüman da her yerde hakkını arayan, birlik olan kişiler olduktan sonra önümüzde kimse duramaz. fakat okumaktan, sorgulamaktan aciz olduk çıktık. bizi bu hale getiren kendimizden başka kimse değil.
  4 ... kahraman arketipi
 • ales sorularının çalınması

  14.
  daha geçen gün, sadece içindekiler kısmından oluşan bir doktora tezini ifşa etti ekşi sözlük. ales soruları çalınmış çok mu? bu memlekette akademiler de bile torpil dönüyor. sonra neden aydın, bilgili adam yetişmiyor diye soruyoruz ülke de. biz böyle giderse çok beyin göçü veririz.
  3 ... kahraman arketipi
 • transaksiyonel analiz

  7.
  1950'lerin sonlarına doğru eric berne tarafından geliştirilen bir kuramdır. kişilerarası iletişim sorunlarının çözümünde uygulanan bir psikolojik değişim ve analiz kuramıdır. bireylerin mevcut şartları, önceden aldıkları kararları, bu kararlara göre oluşan programlanmaları daha iyi yöne doğru değiştirecek güce sahip olduklarını kabul eder.

  bununla birlikte bireyler toplumsal yaptırımların etkisinden bağımsız olmayıp hayati önem taşıyan kararları kendi kendilerine veremezler. ancak kararlar yeniden gözden geçirilip artık önemli değillerse yeni kararlar alınabilir.

  transaksiyonel analiz 3 tür ego durumunu tanımlar. bunlar ebeveyn, yetişkin ve çocuk egosudur.

  ebeveyn egosu: bireyin yaşamında karşılaştığı ebeveyn ya da ebeveyn figürlerinden öğrendiği ya da ödünç aldığı duygu düşünce ve davranış kalıplarıdır.

  yetişkin ego: şu anda gerçeğe uygun olan ve diğer iki kategoriden özerk düşünce, davranış ve duygu kalıplarıdır.

  çocuk ego durumu: bireyin yaşamla baş etmek üzere potansiyelini kullanırken kendisinin oluşturmuş olduğu çocukluğundan da izler taşıyan duygu, düşünce ve davranış örüntüleridir.

  genellikle ego durumlarına odaklanması yönünden transaksiyonel analiz eleştiri almıştır.
  2 ... kahraman arketipi
 • personafikasyon

  1.
  harry stack sullivan'ın kişilik teorisinde ortaya attığı bir kavramdır. personafikasyon, kişinin çevresiyle etkileşime bağlı olarak kendisine ya da diğer insanlara ilişkin olarak geliştirdiği zihinsel imgelerdir.

  kişiselleştirmeler, çoğu kez atıfta bulunulan kişilerin gerçek özelliklerini yansıtmaz. çünkü birey öteki ile ilişkisi içerisinde personafikasyonu oluştururken subjektif yargılarını da işin içine katar. çocuk ihtiyaçlarını karşıladığında anne ile iyi anne kişileştirmesi, karşılamadığında kötü anne imajı oluşturur.

  işte pefsonafikasyon buradaki yanlış kişiselleştirmeyi ifade eder
  3 ... kahraman arketipi
 • adam phillips

  3.
  britanyalı psikanalist ve yazardır. kendisinin' öpüşme, gıdıklanma ve sıkılma üzerine, tekeşlilik' 'kitaplarını okudum. şu anda ise 'yasak olmayan arzular ' isimli eserini okumaktayım. kitaplarında psikanalizi günlük bir dile indirmeyi başarmış yazar. freud'un ağır terminolojik dilinden eser yok.

  ancak buna rağmen kitaplarından psikanaliz ve ilgilendiği konular bağlamında oldukça fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. insanoğlu arzular ve yasaklar gibi konulara her zaman büyük bir ilgi duymuştur. hatta psikanalitik kurama göre yasak olmasaydı arzu da olmazdı.

  phillips kitaplarında bu konuyu oldukça gerçekçi tezlerle gözler önüne sermeyi başararak, modern psikanalizin kapılarını okuyuculara aralamış. eserleri mutlaka incelenmeli
  2 ... kahraman arketipi
 • fritz perls

  4.
  gestalt psikoterapi ekolünün kurucusudur. bu ekol perls'in kendisi gibi farklı bir yaklaşımdır. zaman zaman sert yüzleştirmeler yapılır bunun sebebi bireyin kendi davranışlarının sorumluluğunu almasını sağlamaktır. birey odaklı ve insancıl bir yaklaşımdır. bireyin duygu, düşünce ve davranışlarının bütününü merkez alır. gestalt terapistleri danışanlarını kendilerini tanıma yolunda ve gerçek isteklerini bulma konusunda desteklerler.

  gestalt psikoterapisi birçok farklı sanat dalından da yararlanmaktadır. hatta sürekli olarak sanatsal atölye çalışmaları yaparlar.

  bir de şöyle bir duası vardır ki, psikolojik olarak sağlıklı bir insanın yaşamını kısaca özetler.

  Ben kendi işimi yaparım, sen de kendi işini.

  Ben senin beklentilerini karşılamak için bu dünyaya gelmedim,

  Sen de benim beklentilerimi karşılamak için gelmedin.

  Sen sensin, ben de ben!
  2 ... kahraman arketipi
 • the last day of pompeii

  1.
  rus ressam karl briullov'un 3 senede tamamladığı günümüzde st. petespurg'da bir müzede sergilenen eseridir. kırmızı ve sarı tonlarının ağırlıkla kullanıldığı resim bir yanardağ patlaması sonucunda helak olan pompei halkını anlatıyor.

  resim öyle ustalıkla yapılmış ki, insanların gözlerindeki kaygı ve korkuyu çok güzel yansıtmış. gökyüzü kızıl bir ateş ve karanlıkla resmedilmiş. gökyüzünden gelen tehlikeyi engellemek için insanlar ellerini göğe kaldırmış, kimi ise tanrının inayetine sığınmak için yapmış bunu.
  4 ... kahraman arketipi
 • yeni şeyler getiriyorum